TJÄNSTER

Logistik


  • Logistik

Just där vid rätt tidpunkt…

Definitionen av “god service” för oss är att leverera din produkt på en kvalitet av dina förväntningar, på den plats du vill, vid den exakta tiden. Vi planerade våra logistiktjänster för att möta din alla needs.You kan begära en leverans inom 2 timmar eller olika punkter mer än en. Vi försöker att lösa dina leveransproblem med vår erfarenhet och känslighet.